wo mrt 16

Future of mobility

In een maatschappij die drastisch veranderd, zal ook de mobiliteit niet achterblijven. Zo zijn er verschillende problemen zoals lawaai, slechte luchtkwaliteit, verkeersbelemmeringen en oponthoud die wereldwijd voorkomen. Deze problemen zullen aangepakt moeten worden. Zodoende zal de mobiliteit in de toekomst dan ook anders zijn dan vandaag de dag. Mensen zullen zich van A naar B verplaatsen in een goedkopere, schonere en veiligere manier. 

Wat is de toekomst van mobiliteit?

Dat we ook in de toekomst nog steeds onderweg zijn blijft een feit. Daarom is het bijbouwen van infrastructuur niet de oplossing en zal er naar andere maatregelen gekeken moeten worden. Er zijn een aantal opkomende trends die door digitale transformaties en nieuwe IT-technieken, de toekomst van mobiliteit zullen veranderen. We lichten de verschillende trends graag aan je toe. 

Connectiviteit & autonoom rijden

Deze technologie is in staat om gegevens uit te wisselen met andere objecten. Dit kunnen andere voertuigen zijn maar ook de fysieke (weg)infrastructuur. Voertuigen die over deze draadloze technologie beschikken, bieden chauffeurs de mogelijkheid om updates uit te wisselen over objectposities, snelheden met realtime gegevensuitwisseling en informatie van slimme apparaten en apps. Deze technologie is een vooruitgang ten opzichte van oudere technologieën. Deze technologie zal in de toekomst nog verder worden uitgebouwd. Zo zijn er 5 niveaus van connectiviteit geïdentificeerd. Deze levels gaan van zelfstandig opereren van de auto zonder dat een chauffeur aanwezig is tot het zelfstandig uitvoeren van een aantal handelingen (denk hierbij aan het automatisch remmen). Onderzoek suggereert dat in 2030 ongeveer 45% van de nieuwe voertuigen op het 3e level van connectiviteit zal zitten. De voertuigen van dit level zullen over gepersonaliseerde bedieningselementen beschikken. Zo kan de auto zich zelf besturen met behulp van geavanceerde sensoren, algoritmen en LiDAR. Maar zal er nog steeds een menselijke bestuurder aanwezig zijn voor ongelukken en noodscenario’s. 

Mobility-as-a-Service (MaaS)

Hiermee wordt de gedeelde mobiliteit bedoeld. Door het gebrek aan ruimte is het van belang om efficiënt om te gaan met de publieke ruimtes die er zijn. In veel steden zijn er meerdere vervoerswijzen die gedeeld worden, denk hierbij aan de E-scooters, E-steps en Green Wheel auto’s. Ook wordt er in Nederland al ingezet op de swapfiets, elektrische fiets en het delen van de bakfiets. Dit zal in de toekomst verder uitgebouwd worden en zullen vervoerswijzen als gedeelde robo-shuttles en robotaxi’s worden ingezet in de samenleving. Tevens zal er worden ingezet op openbaar vervoer. Volgens onderzoek van INFO zullen nieuwbouwwijken straks worden uitgerust met verschillende opties van deelvervoer, die ze slechts met één app kunnen boeken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelooft dat deze apps nog verder ontwikkelt zullen worden. Zover dat de app je reisadvies aanpast aan je agenda. Op deze manier krijg je een advies in alternatieve vervoerswijzen, en inzicht in de goedkoopste manier om je van A naar B te brengen. Door deze nieuwe inzichten zal het gedrag en hierdoor ook de keuze van de reiziger worden veranderd en wordt er meer gestimuleerd om voor een duurzame optie te gaan. 

Overige ontwikkelingen

Door in te zetten op de ontwikkeling van technologie zoals verbeterende VR-mogelijkheden tijdens video calls, zal de noodzaak om voor werk te reizen minder worden. Tijdens de coronacrisis zijn de mogelijkheden van verschillende online platformen op gebied van videobellen en online meetings al verbeterd. Hier zijn al grote stappen in gemaakt, maar dit zal in de toekomst nog verder uitgebouwd worden. 

Wat is er nodig om dit mogelijk te maken? 

Data delen

Door het delen van data is er meer inzicht in de stroming tijdens de piekuren. Om deze doorstroming te verbeteren zijn er voorspellingsanalyses nodig. Daarnaast kan deze data bijdragen om het onderhoud aan wegen te verminderen. Niet alleen zal het delen van data belangrijk worden voor deze punten, ook om het juiste reisadvies te geven zal er informatie over de gebruiker gedeeld moeten worden. Zo kan je gebruikers stimuleren om slimmere en duurzamere keuzes te maken. Een probleem is wel dat wanneer je deze informatie deelt, ook je concurrenten bij deze gegevens kunnen. Er zal dus moeten worden nagedacht over een oplossing. 

Nieuw verdienmodel

Door de vele financiële belangen is het lastig om alle belangen aan te laten sluiten. Om alle nieuwe ideeën van verduurzaming, reduceren van voertuigen en elektrische voertuigen tot een succes te laten worden, zijn er samenwerkingen tussen dienstverleners, vervoerders en overheden nodig. Hiervoor moet een nieuw businessmodel uitgerold worden die aansluit op publieke en private doelstellingen. Er zullen meer mogelijkheden komen om inkomsten op een andere manier te realiseren. Zo kunnen er nieuwe (doorlopende) abonnementen worden afgesloten voor gedeelde voertuigen, maar ook voor het onderhoud. Op het moment is duurzaam leven nog relatief gezien duur, door de toenemende vraag naar duurzame alternatieven zal het steeds goedkoper worden. 

Hogere kwaliteit en reiservaring als je wel op reis gaat. 

Voordelen van vervoersmobiliteit:  

  1. Minder files en belemmeringen 
  2. Veiligere maatschappij 
  3. Lagere mobiliteitskosten
  4. Meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden

We weten natuurlijk niet wat de toekomst gaat brengen maar dat er wat gaat veranderen dat is zeker. Tijd zal het leren.  

wo mrt 16

Future of mobility

In een maatschappij die drastisch veranderd, zal ook de mobiliteit niet achterblijven. Zo zijn er verschillende problemen zoals lawaai, slechte luchtkwaliteit, verkeersbelemmeringen en oponthoud die wereldwijd voorkomen. Deze problemen zullen aangepakt moeten worden. Zodoende zal de mobiliteit in de toekomst dan ook anders zijn dan vandaag de dag. Mensen zullen zich van A naar B verplaatsen in een goedkopere, schonere en veiligere manier. 

Wat is de toekomst van mobiliteit?

Dat we ook in de toekomst nog steeds onderweg zijn blijft een feit. Daarom is het bijbouwen van infrastructuur niet de oplossing en zal er naar andere maatregelen gekeken moeten worden. Er zijn een aantal opkomende trends die door digitale transformaties en nieuwe IT-technieken, de toekomst van mobiliteit zullen veranderen. We lichten de verschillende trends graag aan je toe. 

Connectiviteit & autonoom rijden

Deze technologie is in staat om gegevens uit te wisselen met andere objecten. Dit kunnen andere voertuigen zijn maar ook de fysieke (weg)infrastructuur. Voertuigen die over deze draadloze technologie beschikken, bieden chauffeurs de mogelijkheid om updates uit te wisselen over objectposities, snelheden met realtime gegevensuitwisseling en informatie van slimme apparaten en apps. Deze technologie is een vooruitgang ten opzichte van oudere technologieën. Deze technologie zal in de toekomst nog verder worden uitgebouwd. Zo zijn er 5 niveaus van connectiviteit geïdentificeerd. Deze levels gaan van zelfstandig opereren van de auto zonder dat een chauffeur aanwezig is tot het zelfstandig uitvoeren van een aantal handelingen (denk hierbij aan het automatisch remmen). Onderzoek suggereert dat in 2030 ongeveer 45% van de nieuwe voertuigen op het 3e level van connectiviteit zal zitten. De voertuigen van dit level zullen over gepersonaliseerde bedieningselementen beschikken. Zo kan de auto zich zelf besturen met behulp van geavanceerde sensoren, algoritmen en LiDAR. Maar zal er nog steeds een menselijke bestuurder aanwezig zijn voor ongelukken en noodscenario’s. 

Mobility-as-a-Service (MaaS)

Hiermee wordt de gedeelde mobiliteit bedoeld. Door het gebrek aan ruimte is het van belang om efficiënt om te gaan met de publieke ruimtes die er zijn. In veel steden zijn er meerdere vervoerswijzen die gedeeld worden, denk hierbij aan de E-scooters, E-steps en Green Wheel auto’s. Ook wordt er in Nederland al ingezet op de swapfiets, elektrische fiets en het delen van de bakfiets. Dit zal in de toekomst verder uitgebouwd worden en zullen vervoerswijzen als gedeelde robo-shuttles en robotaxi’s worden ingezet in de samenleving. Tevens zal er worden ingezet op openbaar vervoer. Volgens onderzoek van INFO zullen nieuwbouwwijken straks worden uitgerust met verschillende opties van deelvervoer, die ze slechts met één app kunnen boeken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelooft dat deze apps nog verder ontwikkelt zullen worden. Zover dat de app je reisadvies aanpast aan je agenda. Op deze manier krijg je een advies in alternatieve vervoerswijzen, en inzicht in de goedkoopste manier om je van A naar B te brengen. Door deze nieuwe inzichten zal het gedrag en hierdoor ook de keuze van de reiziger worden veranderd en wordt er meer gestimuleerd om voor een duurzame optie te gaan. 

Overige ontwikkelingen

Door in te zetten op de ontwikkeling van technologie zoals verbeterende VR-mogelijkheden tijdens video calls, zal de noodzaak om voor werk te reizen minder worden. Tijdens de coronacrisis zijn de mogelijkheden van verschillende online platformen op gebied van videobellen en online meetings al verbeterd. Hier zijn al grote stappen in gemaakt, maar dit zal in de toekomst nog verder uitgebouwd worden. 

Wat is er nodig om dit mogelijk te maken? 

Data delen

Door het delen van data is er meer inzicht in de stroming tijdens de piekuren. Om deze doorstroming te verbeteren zijn er voorspellingsanalyses nodig. Daarnaast kan deze data bijdragen om het onderhoud aan wegen te verminderen. Niet alleen zal het delen van data belangrijk worden voor deze punten, ook om het juiste reisadvies te geven zal er informatie over de gebruiker gedeeld moeten worden. Zo kan je gebruikers stimuleren om slimmere en duurzamere keuzes te maken. Een probleem is wel dat wanneer je deze informatie deelt, ook je concurrenten bij deze gegevens kunnen. Er zal dus moeten worden nagedacht over een oplossing. 

Nieuw verdienmodel

Door de vele financiële belangen is het lastig om alle belangen aan te laten sluiten. Om alle nieuwe ideeën van verduurzaming, reduceren van voertuigen en elektrische voertuigen tot een succes te laten worden, zijn er samenwerkingen tussen dienstverleners, vervoerders en overheden nodig. Hiervoor moet een nieuw businessmodel uitgerold worden die aansluit op publieke en private doelstellingen. Er zullen meer mogelijkheden komen om inkomsten op een andere manier te realiseren. Zo kunnen er nieuwe (doorlopende) abonnementen worden afgesloten voor gedeelde voertuigen, maar ook voor het onderhoud. Op het moment is duurzaam leven nog relatief gezien duur, door de toenemende vraag naar duurzame alternatieven zal het steeds goedkoper worden. 

Hogere kwaliteit en reiservaring als je wel op reis gaat. 

Voordelen van vervoersmobiliteit:  

  1. Minder files en belemmeringen 
  2. Veiligere maatschappij 
  3. Lagere mobiliteitskosten
  4. Meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden

We weten natuurlijk niet wat de toekomst gaat brengen maar dat er wat gaat veranderen dat is zeker. Tijd zal het leren.  

Meer nieuws

Terug naar overzicht

Meer nieuws