ma sep 14

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: There is no planet B.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die vandaag de dag veel voorkomt in onze huidige maatschappij. De term komt voor in vele benamingen. Ook de slogan “werken aan een groene toekomst” is niet weg te denken in deze samenleving. Niet alleen is het een hot topic binnen politieke partijen maar ook binnen de bouw worden er grote stappen gezet. Dat is natuurlijk niet voor niets. Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over het klimaat. Ook ondernemingen moeten hierin verantwoordelijkheid nemen en kijken waar zij kunnen bijdragen aan een groenere toekomst. MVO Nederland geeft aan dat er grote stappen en veranderingen nodig zijn om het uiteindelijke verschil te maken maar dat neemt niet weg dat elke kleine stap er weer één is. Want verduurzamen doen we uiteindelijk samen!

Wat is MVO?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voornamelijk de bedrijfsvoering van een onderneming waarbij wordt gekeken naar de impact die de bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu (planet), de sociale- (people) en economische (profit) aspecten. Als je bij je keuzes en beleidsvoering deze triple P’s in acht neemt, kun je al een heel verschil maken in de huidige samenleving. Ook de Rijksoverheid stimuleert bedrijven steeds meer om een MVO-beleid te voeren.

Een bewuste bedrijfsvoering kan veel voordelen voor een onderneming opleveren. Niet alleen financieel gezien maar ook zorgt dit voor gemotiveerd personeel, het aantrekken en behouden van aanstormende talenten en het creëren van een (FIELD) groen imago. 

People: Bij het people aspect gaat het vooral om behoeftevoorziening, gezondheid, veiligheid, arbeidsomstandigheden, diversiteit en de maatschappelijke betrokkenheid. Het gaat hier zowel om de medewerkers van de organisatie als de de gemeenschap buiten de organisatie als consumenten en leveranciers. Het gaat er om dat een organisatie haar rol erkent in de sociaaleconomische issues en zich bekommerd om het welzijn van alle mensen.

Planet: Hierbij gaat het om de milieu gerelateerde zaken en de effecten van de bedrijfsvoering van de organisatie op onze moeder aarde. Er wordt nagedacht over thema’s betreft biodiversiteit, CO2-compensatie en kwaliteit voor lucht, water en bodem processen. 

 Profit: Deze derde pijler zet in op de winst van een bedrijf. Verlagen van energiekosten kan hierin een voorbeeld zijn. De winst valt niet alleen te behalen op economische gebied. Ook een verbeterde reputatie en het aanspreken van een steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vraagt, zijn effecten van een MVO-beleid. 

Wat doet het binnen de bouw?
Binnen de bouw wordt er al hard getimmerd aan een duurzamere wereld. Duurzame gebouwen zijn niet alleen beter voor het milieu dan de traditionele gebouwen maar zijn ook energiezuiniger. En niet te vergeten gezonder voor de bewoners. Dit heeft te maken met de materialen die gebruikt worden voor deze huizen en door de goede ventilatie. Dit voorkomt schimmel en ophoping van schadelijke stoffen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen maar vergeet het duurzaam slopen niet. Zo kun je de materialen opnieuw gebruiken. Niet voor niets wordt dit ook gestimuleerd door de overheid, door middel van subsidies

Een andere vrij nieuwe techniek is het verduurzamen door middel van paalfunderingen. Deze worden ingezet om warmte-energie uit de bodem op te vangen. Deze energie wordt weer gebruikt in de woning. Ook het gebruik van een warmtepomp, zonnepanelen en isolatie heeft een grote opmars in de nieuwbouw en renovatie projecten. 

Wat doen wij?
Ook wij willen ons steentje bijdragen aan een duurzame maatschappij. We zijn ons bewust van de impact die ons bedrijf heeft op mens, maatschappij en milieu. We werken daarom zo min mogelijk met papier en zijn we al vanaf het begin bezig contracten, facturen en andere documenten te digitaliseren. Ook bieden we ons team veel groeimogelijkheden en hulp bij persoonlijke ontwikkeling aan. Dit jaar zal worden gestart met de interne cursus ‘Digitaal bouwen’ en springen wij in op trends en topics over duurzaamheid binnen de infra en bouw. Onze specialisten zullen cursussen krijgen over circulaire bouw, met deze kennis kunnen zij de bouwbranche helpen duurzame maatregelen te realiseren en de CO2-uitstoot te verlagen. Verder is het voor ons belangrijk om al onze stakeholderbelangen in acht te nemen. Dit doen we door de verwachtingen van onze belanghebbende in kaart te brengen en hier een concreet beleid op ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen. Wij zijn een people organisatie, die voor ieders belangen staan. Onze producten, diensten en materialen proberen wij zoveel mogelijk af te nemen bij lokale leveranciers. Want support the locals! Door ons bewust met verduurzaming bezig te houden en door het onderwerp onder de aandacht te brengen hopen wij een ieder hier bewust van te maken.  

ma sep 14

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: There is no planet B.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term die vandaag de dag veel voorkomt in onze huidige maatschappij. De term komt voor in vele benamingen. Ook de slogan “werken aan een groene toekomst” is niet weg te denken in deze samenleving. Niet alleen is het een hot topic binnen politieke partijen maar ook binnen de bouw worden er grote stappen gezet. Dat is natuurlijk niet voor niets. Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over het klimaat. Ook ondernemingen moeten hierin verantwoordelijkheid nemen en kijken waar zij kunnen bijdragen aan een groenere toekomst. MVO Nederland geeft aan dat er grote stappen en veranderingen nodig zijn om het uiteindelijke verschil te maken maar dat neemt niet weg dat elke kleine stap er weer één is. Want verduurzamen doen we uiteindelijk samen!

Wat is MVO?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voornamelijk de bedrijfsvoering van een onderneming waarbij wordt gekeken naar de impact die de bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu (planet), de sociale- (people) en economische (profit) aspecten. Als je bij je keuzes en beleidsvoering deze triple P’s in acht neemt, kun je al een heel verschil maken in de huidige samenleving. Ook de Rijksoverheid stimuleert bedrijven steeds meer om een MVO-beleid te voeren.

Een bewuste bedrijfsvoering kan veel voordelen voor een onderneming opleveren. Niet alleen financieel gezien maar ook zorgt dit voor gemotiveerd personeel, het aantrekken en behouden van aanstormende talenten en het creëren van een (FIELD) groen imago. 

People: Bij het people aspect gaat het vooral om behoeftevoorziening, gezondheid, veiligheid, arbeidsomstandigheden, diversiteit en de maatschappelijke betrokkenheid. Het gaat hier zowel om de medewerkers van de organisatie als de de gemeenschap buiten de organisatie als consumenten en leveranciers. Het gaat er om dat een organisatie haar rol erkent in de sociaaleconomische issues en zich bekommerd om het welzijn van alle mensen.

Planet: Hierbij gaat het om de milieu gerelateerde zaken en de effecten van de bedrijfsvoering van de organisatie op onze moeder aarde. Er wordt nagedacht over thema’s betreft biodiversiteit, CO2-compensatie en kwaliteit voor lucht, water en bodem processen. 

 Profit: Deze derde pijler zet in op de winst van een bedrijf. Verlagen van energiekosten kan hierin een voorbeeld zijn. De winst valt niet alleen te behalen op economische gebied. Ook een verbeterde reputatie en het aanspreken van een steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vraagt, zijn effecten van een MVO-beleid. 

Wat doet het binnen de bouw?
Binnen de bouw wordt er al hard getimmerd aan een duurzamere wereld. Duurzame gebouwen zijn niet alleen beter voor het milieu dan de traditionele gebouwen maar zijn ook energiezuiniger. En niet te vergeten gezonder voor de bewoners. Dit heeft te maken met de materialen die gebruikt worden voor deze huizen en door de goede ventilatie. Dit voorkomt schimmel en ophoping van schadelijke stoffen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen maar vergeet het duurzaam slopen niet. Zo kun je de materialen opnieuw gebruiken. Niet voor niets wordt dit ook gestimuleerd door de overheid, door middel van subsidies

Een andere vrij nieuwe techniek is het verduurzamen door middel van paalfunderingen. Deze worden ingezet om warmte-energie uit de bodem op te vangen. Deze energie wordt weer gebruikt in de woning. Ook het gebruik van een warmtepomp, zonnepanelen en isolatie heeft een grote opmars in de nieuwbouw en renovatie projecten. 

Wat doen wij?
Ook wij willen ons steentje bijdragen aan een duurzame maatschappij. We zijn ons bewust van de impact die ons bedrijf heeft op mens, maatschappij en milieu. We werken daarom zo min mogelijk met papier en zijn we al vanaf het begin bezig contracten, facturen en andere documenten te digitaliseren. Ook bieden we ons team veel groeimogelijkheden en hulp bij persoonlijke ontwikkeling aan. Dit jaar zal worden gestart met de interne cursus ‘Digitaal bouwen’ en springen wij in op trends en topics over duurzaamheid binnen de infra en bouw. Onze specialisten zullen cursussen krijgen over circulaire bouw, met deze kennis kunnen zij de bouwbranche helpen duurzame maatregelen te realiseren en de CO2-uitstoot te verlagen. Verder is het voor ons belangrijk om al onze stakeholderbelangen in acht te nemen. Dit doen we door de verwachtingen van onze belanghebbende in kaart te brengen en hier een concreet beleid op ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen. Wij zijn een people organisatie, die voor ieders belangen staan. Onze producten, diensten en materialen proberen wij zoveel mogelijk af te nemen bij lokale leveranciers. Want support the locals! Door ons bewust met verduurzaming bezig te houden en door het onderwerp onder de aandacht te brengen hopen wij een ieder hier bewust van te maken.  

Meer nieuws

Terug naar overzicht

Meer nieuws