ma okt 26

De bouw zonder vrouw, is als een vis zonder water.

De wereld van het testosteron is een goede benaming voor de bouwsector, één van de grootste sectoren van Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat nog geen 10% van de werknemers binnen de bouw vrouwen zijn. En geloof het of niet, dit is al flink gestegen sinds de jaren ’90.  Ook zien we een kleine stijging in het functieniveau van de vrouw en zodoende ook onder de topverdieners, maar ook hier zien we dat dat maar een aandeel van slechts 4,1% is. Wij zijn er dus nog lang niet.

Er zijn al meerdere onderzoeken gehouden over de effecten van gemengde teams en hier komt duidelijk in naar voren dat deze teams beter presteren, hoger scoren op gebied van innovatie en er een beter teambalans is. Niet heel gek natuurlijk! Vrouwen en mannen verschillen van elkaar op gebied van  beredeneren, interpreteren en  problemen oplossen. Juist die verschillen binnen een team, maakt het dat gemengde teams beter presteren.

Waarom hebben we meer vrouwen in de bouw nodig? 

Je ziet binnen de bouw een verschuiving plaatsvinden. Het gaat niet alleen meer om het technische aspect. Het gaat ook om samenwerken, verbinden, plannen en coördineren. Als je deze zaken leest, zijn dit zaken die ook voor vrouwen op hun buik is geschreven. Vrouwen zijn op sociaal gebied gevoeliger. Daardoor staan ze meer open voor meningen en visies van andere. Dat leidt tot productievere uitkomsten.

Zakenvrouw van het jaar 2013 Heleen Dura-Van Oord, geeft aan dat de kracht van de vrouw hem ook zit in een stukje voorzichtigheid. Vrouwen zijn meer risicomijdend. Waar mannen soms door kunnen doordraven in de successen die ze voor ogen hebben. Kunnen vrouwen dat succes vanuit een realistisch oogpunt beoordelen en zijn minder beïnvloedbaar voor indirecte zaken. Vrouwen zijn daarnaast empathischer en zijn beter in het motiveren van de troepen.

Naast dat de diversiteit op de werkvloer bijdraagt aan betere resultaten, is er nog een belangrijk aspect waarom we meer vrouwen in de bouw nodig hebben. Namelijk de tekorten binnen de bouw. Directeur van VHTO, Cocky Booij, geeft aan dat het potentieel bij mannen al bijna tot de max wordt benut, maar bij vrouwen nog niet. Hier liggen kansen.

Positieve trend 

Op 15 juni 2020 is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepubliceerd en hierin zien we een positieve trend. Het aantal vrouwen die kiezen voor een technische opleiding is op elk onderwijsniveau gestegen. In het hoger onderwijs (hbo & wo) koos 18% van de vrouwen voor een technische opleiding. Dit was 10% meer dan 10 jaar ervoor.

Natuurlijk is het geen garantie dat deze stijging aanhoudt. Maar gelukkig zijn er al meerdere initiatieven opgezet om vrouwen al vanaf jonge leeftijd te stimuleren om ook naar technische opleidingen te kijken.

Poppen & lego 

Je hoeft als meisje niet meer alleen meer met poppen en barbies te spelen. Het is tegenwoordig ook normaal om ze een bouwpakket, auto’s of lego voor te zetten. Nina van Arum, oprichtster van Topvrouwen Bouw & Infra, zet zich al jaren in voor vrouwen in de bouw. Deze netwerkclub richt zich op vrouwen in of onderweg naar ‘topfuncties’ binnen de bouw en infrasector. Dit doet ze door haar leden te stimuleren en ondersteunen in hun carrière ontwikkeling. Dit doet ze door informatie te verstrekken op thema’s als geld of andere zaken die hierin kunnen bijdragen. Ze heeft nog steeds het vertrouwen dat er een cultuuromslag zal plaatsvinden en ziet dat conservatieven denkbeelden beginnen te veranderen. Dit is nodig om de kwaliteiten van vrouwen op waarden te schatten en ruimte te creëren voor vrouwen binnen deze, van oorsprong, mannenwereld.

Een andere organisatie die zich inzet voor het enthousiasmeren en vergroten van de betrokkenheid van meisjes in bèta, techniek en ICT opleidingen, is VHTO. Zo organiseren ze jaarlijks Girlday, dit is een event waarop duizenden meisjes van 10 tot 15 jaar door het hele land  kennis gaan maken met beta, techniek en ICT door op bezoek te gaan bij verschillende bedrijven. Veel vrouwelijk talent binnen deze disciplines gaan verloren omdat meisjes vaak onbekend zijn met deze beroepen en opleidingen. Helaas is het ingeprente beeld dat dit alleen voor jongens is nog altijd aanwezig. Grote organisaties uit de bouwsector als BAM en Dura Vermeer zetten zich tijdens deze dag in.

Om de stereotypering over de verschillende beroepen binnen deze sector te doorbreken is de website www.ditdoeik.nl  in het leven geroepen met foto’s, filmpjes en verhalen van vrouwen binnen deze functies.

Wat kunnen bouwbedrijven doen om meer vrouwen aan te trekken? 

Naast alle mooie initiatieven die in het leven zijn geroepen. Kunnen de bouwbedrijven zelf ook actie ondernemen om meer vrouwen aan te trekken.

  • Verlofregelingen uitbreiden. Een optie hierbij zou kunnen zijn om medewerkers de mogelijkheid aan te bieden om verlofuren bij te kopen.
  • Flexibele arbeidsuren aanbieden en thuiswerk opties. Vanwege het Coronavirus zijn meerdere kantoorpanden dichtgegaan en is thuiswerken binnen deze sector al wat gangbaarder geworden.
  • Bedrijven kunnen stimuleren om de mannencultuur die er heerst te doorbreken. Zorg dat werknemers zich vrij voelen om behoeften uit te spreken. Vrouwen moeten zich vrij voelen om zichzelf te zijn en zaken waar ze tegenaan lopen ter discussie te stellen en bespreekbaar te maken.
  • Op de bouwkeet mag het ook wel iets vrouwvriendelijker, zorg dat er ook damestoiletten aanwezig zijn en ook ligt het aantal arbeidsongevallen hier nog erg hoog. Dat het veiliger moet is natuurlijk niet alleen in het belang voor het aantrekken van vrouwen. Uiteraard is dit voor alle partijen noodzaak.

Tips van vrouwen die in de bouw werken! 

  1. Laat je horen en sta je mannetje. Mannen zijn vaak direct en aanwezig, neem dit mee in je manier van communiceren. Blijf rustig en objectief.
  2. Wees gewoon jezelf. Je bent een vrouw met de daarbij behorende competenties, die ook van waarde zijn voor een bedrijf.
  3. Maak dingen niet persoonlijk. Mannen kunnen over het algemeen beter een pittige discussie voeren over werk en daarna samen een biertje gaan doen als vrienden. Houdt dit in gedachte.

ma okt 26

De bouw zonder vrouw, is als een vis zonder water.

De wereld van het testosteron is een goede benaming voor de bouwsector, één van de grootste sectoren van Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat nog geen 10% van de werknemers binnen de bouw vrouwen zijn. En geloof het of niet, dit is al flink gestegen sinds de jaren ’90.  Ook zien we een kleine stijging in het functieniveau van de vrouw en zodoende ook onder de topverdieners, maar ook hier zien we dat dat maar een aandeel van slechts 4,1% is. Wij zijn er dus nog lang niet.

Er zijn al meerdere onderzoeken gehouden over de effecten van gemengde teams en hier komt duidelijk in naar voren dat deze teams beter presteren, hoger scoren op gebied van innovatie en er een beter teambalans is. Niet heel gek natuurlijk! Vrouwen en mannen verschillen van elkaar op gebied van  beredeneren, interpreteren en  problemen oplossen. Juist die verschillen binnen een team, maakt het dat gemengde teams beter presteren.

Waarom hebben we meer vrouwen in de bouw nodig? 

Je ziet binnen de bouw een verschuiving plaatsvinden. Het gaat niet alleen meer om het technische aspect. Het gaat ook om samenwerken, verbinden, plannen en coördineren. Als je deze zaken leest, zijn dit zaken die ook voor vrouwen op hun buik is geschreven. Vrouwen zijn op sociaal gebied gevoeliger. Daardoor staan ze meer open voor meningen en visies van andere. Dat leidt tot productievere uitkomsten.

Zakenvrouw van het jaar 2013 Heleen Dura-Van Oord, geeft aan dat de kracht van de vrouw hem ook zit in een stukje voorzichtigheid. Vrouwen zijn meer risicomijdend. Waar mannen soms door kunnen doordraven in de successen die ze voor ogen hebben. Kunnen vrouwen dat succes vanuit een realistisch oogpunt beoordelen en zijn minder beïnvloedbaar voor indirecte zaken. Vrouwen zijn daarnaast empathischer en zijn beter in het motiveren van de troepen.

Naast dat de diversiteit op de werkvloer bijdraagt aan betere resultaten, is er nog een belangrijk aspect waarom we meer vrouwen in de bouw nodig hebben. Namelijk de tekorten binnen de bouw. Directeur van VHTO, Cocky Booij, geeft aan dat het potentieel bij mannen al bijna tot de max wordt benut, maar bij vrouwen nog niet. Hier liggen kansen.

Positieve trend 

Op 15 juni 2020 is de jaarlijkse update van de Techniekpactmonitor gepubliceerd en hierin zien we een positieve trend. Het aantal vrouwen die kiezen voor een technische opleiding is op elk onderwijsniveau gestegen. In het hoger onderwijs (hbo & wo) koos 18% van de vrouwen voor een technische opleiding. Dit was 10% meer dan 10 jaar ervoor.

Natuurlijk is het geen garantie dat deze stijging aanhoudt. Maar gelukkig zijn er al meerdere initiatieven opgezet om vrouwen al vanaf jonge leeftijd te stimuleren om ook naar technische opleidingen te kijken.

Poppen & lego 

Je hoeft als meisje niet meer alleen meer met poppen en barbies te spelen. Het is tegenwoordig ook normaal om ze een bouwpakket, auto’s of lego voor te zetten. Nina van Arum, oprichtster van Topvrouwen Bouw & Infra, zet zich al jaren in voor vrouwen in de bouw. Deze netwerkclub richt zich op vrouwen in of onderweg naar ‘topfuncties’ binnen de bouw en infrasector. Dit doet ze door haar leden te stimuleren en ondersteunen in hun carrière ontwikkeling. Dit doet ze door informatie te verstrekken op thema’s als geld of andere zaken die hierin kunnen bijdragen. Ze heeft nog steeds het vertrouwen dat er een cultuuromslag zal plaatsvinden en ziet dat conservatieven denkbeelden beginnen te veranderen. Dit is nodig om de kwaliteiten van vrouwen op waarden te schatten en ruimte te creëren voor vrouwen binnen deze, van oorsprong, mannenwereld.

Een andere organisatie die zich inzet voor het enthousiasmeren en vergroten van de betrokkenheid van meisjes in bèta, techniek en ICT opleidingen, is VHTO. Zo organiseren ze jaarlijks Girlday, dit is een event waarop duizenden meisjes van 10 tot 15 jaar door het hele land  kennis gaan maken met beta, techniek en ICT door op bezoek te gaan bij verschillende bedrijven. Veel vrouwelijk talent binnen deze disciplines gaan verloren omdat meisjes vaak onbekend zijn met deze beroepen en opleidingen. Helaas is het ingeprente beeld dat dit alleen voor jongens is nog altijd aanwezig. Grote organisaties uit de bouwsector als BAM en Dura Vermeer zetten zich tijdens deze dag in.

Om de stereotypering over de verschillende beroepen binnen deze sector te doorbreken is de website www.ditdoeik.nl  in het leven geroepen met foto’s, filmpjes en verhalen van vrouwen binnen deze functies.

Wat kunnen bouwbedrijven doen om meer vrouwen aan te trekken? 

Naast alle mooie initiatieven die in het leven zijn geroepen. Kunnen de bouwbedrijven zelf ook actie ondernemen om meer vrouwen aan te trekken.

Tips van vrouwen die in de bouw werken! 

  1. Laat je horen en sta je mannetje. Mannen zijn vaak direct en aanwezig, neem dit mee in je manier van communiceren. Blijf rustig en objectief.
  2. Wees gewoon jezelf. Je bent een vrouw met de daarbij behorende competenties, die ook van waarde zijn voor een bedrijf.
  3. Maak dingen niet persoonlijk. Mannen kunnen over het algemeen beter een pittige discussie voeren over werk en daarna samen een biertje gaan doen als vrienden. Houdt dit in gedachte.
Meer nieuws

Terug naar overzicht

Meer nieuws