wo okt 26

Wat doet een beleidsadviseur ruimtelijke ordening?

Er worden aan de functie diverse benamingen toegewezen, van beleidsadviseur ruimtelijke ordening tot planjurist. De naam verandert, maar de aard van het beestje niet. Wat wel per gemeente anders kan zijn, is de inhoud van de functie. Wat altijd centraal staat, is het in contact staan met alle betrokken partijen. Dit is dan ook de rode draad in mijn werkzaamheden.

Wat doet een beleidsadviseur ruimtelijke ordening?
Waar beleidsadviseurs ruimtelijke ordening zich vooral mee bezig houden, is het beoordelen en integraal afwegen van ruimtelijke plannen en deze in procedure brengen. Met ruimtelijke plannen worden bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen bedoeld.

Hiervoor wordt ook advies opgevraagd bij diverse collega’s en externe partijen, zoals de Omgevingsdienst, het Waterschap en de provincie. Die informatie wordt gebundeld en vervolgens wordt een algemene afweging gemaakt die ter besluitvorming aan worden geboden aan het college en de gemeenteraad. Dit heet het in procedure brengen van de plannen. 

Het college besluit dat het plan als ontwerp ter inzage wordt gelegd. Er kunnen dan zienswijzen worden ingebracht, die beoordeeld en beantwoord moeten worden. Vervolgens wordt het plan opnieuw aangeboden. De wijzigingsplannen bied je aan bij het college en de bestemmingsplannen naar het college en de gemeenteraad. Zij stelt het plan wel of niet vast en legt het nog een keer ter inzage. In enkele gevallen wordt er dan beroep ingesteld bij de Rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.      

Daarnaast kan het zijn dat er geadviseerd wordt bij het opstellen van bepaalde beleidskaders, bij vergunningen die niet in het bestemmingsplan passen, beoordelen van planschadeverzoeken, etc. Eigenlijk een heel divers vakgebied! 

Een werkdag van een beleidsadviseur
Alles mag, koffie moet! Ik begin de dag dus met koffie. Vervolgens draait de ochtend om onze prachtige dochter (nu ruim 1,5 jaar), dus aankleden – eten – en hop naar het kinderdagverblijf! Daarna rijd ik door naar het mooie Bemmel, want ik werk momenteel voor de gemeente Lingewaard. Het team Ruimtelijk Beleid heeft een cluster met planjuristen, waarvan ik deel uitmaak. In deze functie mag ik mij dus ‘planjurist’ noemen. 

Nadat ik binnen ben, pak ik snel nog een koffie en zoek een plekje. Ik kijk eerst in mijn mailbox of er misschien écht dringende zaken zijn die ik meteen moet beantwoorden. Als die er niet zijn, is mijn agenda aan de beurt. Daarin staan drie afspraken en verder wat reminders, dus daar ga ik mee aan de slag. Om half tien heb ik een belafspraak met mijn collega om bij te praten over diverse casussen binnen een plangebied. Heel belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden, je hoort van elkaar wat er speelt en kunt tijdig bijsturen om zo samen uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen. 

Daarna ga ik de afspraak van die middag voorbereiden. We hebben een projectteam samengesteld van diverse disciplines (verkeer, stedenbouw, grondzaken, handhaving, etc.) om met elkaar over de uitwerking van een complex plan te buigen. We zitten nu nog vooraan in het proces: tussen het college advies op het principeverzoek en vóórdat het ruimtelijke plan wordt opgesteld met de bijbehorende onderzoeken. Ter voorbereiding wil ik nog even in de stukken duiken en het doel van het overleg helder hebben. Dit lukt aardig en met een collega kan ik er nog even over sparren. Ook fijn! 

Vervolgens heb ik pauze en ga ik lekker naar buiten om een hapje te eten. Om 13:00 uur ben ik weer terug en sluit aan bij ons wekelijkse clusteroverleg. We hebben vaste agendapunten en bespreken de belangrijkste zaken. In dit overleg delen we ook met elkaar waar we tegenaan lopen of welke mijlpalen we hebben behaald. 

Dan ga ik mijn spullen bij elkaar zoeken, want de afspraak van die middag is vlakbij de locatie waar het over gaat. Ik heb ooit van een collega geleerd om de locatie waarover je adviseert te bezoeken. Dat vond ik zelf een fantastisch advies en daarom heb ik dat nu ook toegepast bij deze afspraak. Ook de collega’s van het projectteam krijgen dan een betere indruk van de locatie zonder dat het alleen ‘van achter je computer wordt beoordeeld’. Het overleg was verhelderend. De initiatiefnemer en zijn adviseurs hebben de conceptplannen toegelicht. De collega’s konden vragen stellen en gaven advies over de plannen en tips voor het proces. Het was een waardevol overleg! Er zullen er zeker nog een paar volgen gezien de complexiteit van het plan. Maar zeker een hele leuke uitdaging!

Ten slotte rijd ik weer terug naar huis. Mijn man haalt onze dochter op en werk gaat weer over in vrije tijd. Morgen is er weer een (werk)dag! 

Waar denk jij dat jouw werk en de sector heen gaan de komende jaren?
Ehmm.. goede vraag, dat er een ‘nieuwe’ Omgevingswet komt speelt namelijk al een tijdje! Ik zal er in ieder geval niet wakker van liggen. Ik zie het als een uitdaging en probeer het positieve ervan te blijven zien. Dat is maar goed ook, want de uitspraak ‘’1 januari it is’’ van Hugo de Jonge bleek te voorbarig (zie de Avondshow van Arjen Lubach…). De wet is weer uitgesteld, dus we gaan vrolijk op de oude voet verder. Als het 1 juli 2023 wel doorgaat, dan doe ik mijn best om ermee te kunnen gaan werken. Het vraagt momenteel echt wat van onze flexibiliteit en het toepassen van  verwachtingsmanagement bij onze klanten. Er is nog teveel onduidelijkheid voor degene die ermee moeten werken, maar vooral ook onduidelijkheid voor mensen die nu nog plannen in procedure willen brengen. Wat ik verwacht is een hectische periode, waarbij het uiteindelijk vast wel goed komt. 

Geschreven door Brenda van der Meer

Ruimtelijke ordening

Meer weten over wat een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij FIELD betekent? Neem contact op!

Fielder worden!

wo okt 26

Wat doet een beleidsadviseur ruimtelijke ordening?

Er worden aan de functie diverse benamingen toegewezen, van beleidsadviseur ruimtelijke ordening tot planjurist. De naam verandert, maar de aard van het beestje niet. Wat wel per gemeente anders kan zijn, is de inhoud van de functie. Wat altijd centraal staat, is het in contact staan met alle betrokken partijen. Dit is dan ook de rode draad in mijn werkzaamheden.

Wat doet een beleidsadviseur ruimtelijke ordening?
Waar beleidsadviseurs ruimtelijke ordening zich vooral mee bezig houden, is het beoordelen en integraal afwegen van ruimtelijke plannen en deze in procedure brengen. Met ruimtelijke plannen worden bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen bedoeld.

Hiervoor wordt ook advies opgevraagd bij diverse collega’s en externe partijen, zoals de Omgevingsdienst, het Waterschap en de provincie. Die informatie wordt gebundeld en vervolgens wordt een algemene afweging gemaakt die ter besluitvorming aan worden geboden aan het college en de gemeenteraad. Dit heet het in procedure brengen van de plannen. 

Het college besluit dat het plan als ontwerp ter inzage wordt gelegd. Er kunnen dan zienswijzen worden ingebracht, die beoordeeld en beantwoord moeten worden. Vervolgens wordt het plan opnieuw aangeboden. De wijzigingsplannen bied je aan bij het college en de bestemmingsplannen naar het college en de gemeenteraad. Zij stelt het plan wel of niet vast en legt het nog een keer ter inzage. In enkele gevallen wordt er dan beroep ingesteld bij de Rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.      

Daarnaast kan het zijn dat er geadviseerd wordt bij het opstellen van bepaalde beleidskaders, bij vergunningen die niet in het bestemmingsplan passen, beoordelen van planschadeverzoeken, etc. Eigenlijk een heel divers vakgebied! 

Een werkdag van een beleidsadviseur
Alles mag, koffie moet! Ik begin de dag dus met koffie. Vervolgens draait de ochtend om onze prachtige dochter (nu ruim 1,5 jaar), dus aankleden – eten – en hop naar het kinderdagverblijf! Daarna rijd ik door naar het mooie Bemmel, want ik werk momenteel voor de gemeente Lingewaard. Het team Ruimtelijk Beleid heeft een cluster met planjuristen, waarvan ik deel uitmaak. In deze functie mag ik mij dus ‘planjurist’ noemen. 

Nadat ik binnen ben, pak ik snel nog een koffie en zoek een plekje. Ik kijk eerst in mijn mailbox of er misschien écht dringende zaken zijn die ik meteen moet beantwoorden. Als die er niet zijn, is mijn agenda aan de beurt. Daarin staan drie afspraken en verder wat reminders, dus daar ga ik mee aan de slag. Om half tien heb ik een belafspraak met mijn collega om bij te praten over diverse casussen binnen een plangebied. Heel belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden, je hoort van elkaar wat er speelt en kunt tijdig bijsturen om zo samen uiteindelijk tot het gewenste resultaat te komen. 

Daarna ga ik de afspraak van die middag voorbereiden. We hebben een projectteam samengesteld van diverse disciplines (verkeer, stedenbouw, grondzaken, handhaving, etc.) om met elkaar over de uitwerking van een complex plan te buigen. We zitten nu nog vooraan in het proces: tussen het college advies op het principeverzoek en vóórdat het ruimtelijke plan wordt opgesteld met de bijbehorende onderzoeken. Ter voorbereiding wil ik nog even in de stukken duiken en het doel van het overleg helder hebben. Dit lukt aardig en met een collega kan ik er nog even over sparren. Ook fijn! 

Vervolgens heb ik pauze en ga ik lekker naar buiten om een hapje te eten. Om 13:00 uur ben ik weer terug en sluit aan bij ons wekelijkse clusteroverleg. We hebben vaste agendapunten en bespreken de belangrijkste zaken. In dit overleg delen we ook met elkaar waar we tegenaan lopen of welke mijlpalen we hebben behaald. 

Dan ga ik mijn spullen bij elkaar zoeken, want de afspraak van die middag is vlakbij de locatie waar het over gaat. Ik heb ooit van een collega geleerd om de locatie waarover je adviseert te bezoeken. Dat vond ik zelf een fantastisch advies en daarom heb ik dat nu ook toegepast bij deze afspraak. Ook de collega’s van het projectteam krijgen dan een betere indruk van de locatie zonder dat het alleen ‘van achter je computer wordt beoordeeld’. Het overleg was verhelderend. De initiatiefnemer en zijn adviseurs hebben de conceptplannen toegelicht. De collega’s konden vragen stellen en gaven advies over de plannen en tips voor het proces. Het was een waardevol overleg! Er zullen er zeker nog een paar volgen gezien de complexiteit van het plan. Maar zeker een hele leuke uitdaging!

Ten slotte rijd ik weer terug naar huis. Mijn man haalt onze dochter op en werk gaat weer over in vrije tijd. Morgen is er weer een (werk)dag! 

Waar denk jij dat jouw werk en de sector heen gaan de komende jaren?
Ehmm.. goede vraag, dat er een ‘nieuwe’ Omgevingswet komt speelt namelijk al een tijdje! Ik zal er in ieder geval niet wakker van liggen. Ik zie het als een uitdaging en probeer het positieve ervan te blijven zien. Dat is maar goed ook, want de uitspraak ‘’1 januari it is’’ van Hugo de Jonge bleek te voorbarig (zie de Avondshow van Arjen Lubach…). De wet is weer uitgesteld, dus we gaan vrolijk op de oude voet verder. Als het 1 juli 2023 wel doorgaat, dan doe ik mijn best om ermee te kunnen gaan werken. Het vraagt momenteel echt wat van onze flexibiliteit en het toepassen van  verwachtingsmanagement bij onze klanten. Er is nog teveel onduidelijkheid voor degene die ermee moeten werken, maar vooral ook onduidelijkheid voor mensen die nu nog plannen in procedure willen brengen. Wat ik verwacht is een hectische periode, waarbij het uiteindelijk vast wel goed komt. 

Geschreven door Brenda van der Meer

Meer nieuws

Terug naar overzicht